Bc. Bohumíra Novotná

Master's thesis

Obnova kulturní památky z pohledu památkové péče

Renovation of a cultural monument from the conservation point of view
Abstract:
Tato práce se zabývá definováním a charakteristikou základních pojmů památkové péče. Pojednává o historii děčínského zámku z pohledu památkové péče a věnuje se postupu obnovy zámku, jejímu popisu, dále tomu jaké bude budoucí využití a uživatelé objektu. Následuje srovnání s postupem obnovy zámku Nové Hrady. Závěr obsahuje zhodnocení přístupů, ke kterým se při obnově zámku Děčín přistoupilo, návrhy …more
Abstract:
The paper aims to define and characterize the basic terms in the field of conservation and recount the history of Děčín castle from this point of view; it discusses and describes the methods employed in the course of the castle's renovation as well as its future function and perspective users. Comparison with Nové Hrady castle renovation follows. Conclusion evaluates the techniques used at Děčín castle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novotná, Bohumíra. Obnova kulturní památky z pohledu památkové péče. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní