Bc. Jitka Jirčíková

Master's thesis

Detekce parametrů vlny T z vícesvodového signálu EKG

Detection of T Wave Parameters from Multilead ECG Signals
Abstract:
Diplomová práce se zabývá metodami detekce parametrů signálu EKG se zaměřením na T vlnu a její morfologii. V teoretické části práce jsou podrobně popsány nejen základní parametry signálu EKG (vlna P, T, U, QRS komplex a příslušné intervaly), ale také specializované parametry morfologie T vlny (celkový kosinus úhlu QRS – T, reziduum T vlny, disperze morfologie T vlny a další). Ty se z pravidla vyznačují …more
Abstract:
The thesis deals with the methods of ECG signal parameters detection with the focus on the T wave and its morphology. In the theoretical part of the thesis, not only the basic parameters of the ECG signal (P, T, U wave, QRS complex and related intervals), but also the specialised parameters of the T wave morphology (total cosine of the QRS-T angle, relative T wave residuum, T-wave morphology dispersion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Pavel Jurák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta