Bc. Jitka Jirčíková

Diplomová práce

Detekce parametrů vlny T z vícesvodového signálu EKG

Detection of T Wave Parameters from Multilead ECG Signals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodami detekce parametrů signálu EKG se zaměřením na T vlnu a její morfologii. V teoretické části práce jsou podrobně popsány nejen základní parametry signálu EKG (vlna P, T, U, QRS komplex a příslušné intervaly), ale také specializované parametry morfologie T vlny (celkový kosinus úhlu QRS – T, reziduum T vlny, disperze morfologie T vlny a další). Ty se z pravidla vyznačují …více
Abstract:
The thesis deals with the methods of ECG signal parameters detection with the focus on the T wave and its morphology. In the theoretical part of the thesis, not only the basic parameters of the ECG signal (P, T, U wave, QRS complex and related intervals), but also the specialised parameters of the T wave morphology (total cosine of the QRS-T angle, relative T wave residuum, T-wave morphology dispersion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Jurák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta