Pavel Pešout

Disertační práce

Přístupy k shlukování funkčních dat

Approaches to Functional Data Clustering
Anotace:
Klasifikační úlohy jsou běžnými součástmi procesů zpracování informací a důležitými aspekty v mnoha vědeckých i průmyslových oblastech. V případě funkčních dat závislé proměnné, jako je například čas, však standardní shlukovací algoritmy mohou selhat. Nezajímají nás totiž pouze vybraná pozorování, nýbrž průběhy celých trajektorií. Předkládaná práce se proto zabývá speciálními technikami shlukování …více
Abstract:
Classification is a very common task in information processing and important problem in many sectors of science and industry. In the case of data measured as a function of a dependent variable such as time, the most used algorithms may not pattern each of the individual shapes properly, because they are interested only in the choiced measurements. For the reason, the presented paper focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Luboš Marek
  • Oponent: Jiří Trešl, Milan Palát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25773

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika

Práce na příbuzné téma