Veronika Neuwirthová

Bakalářská práce

Vhodná právní forma podnikání pro sektor služeb

Appropriate legal form of business for the service sector
Anotace:
Neuwirthová, V. Vhodná právní forma podnikání pro sektor služeb. Bakalářskápráce, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce obsahuje literární a praktickou část. Literární část se zabývádůležitými prvky pro založení a provozování živnosti, které podléhajíživnostenskému zákonu. Jako další forma podnikání je zmíněna společnosts ručením omezeným, které se věnuje zákon o obchodních korporacích …více
Abstract:
Neuwirthová, In. Appropriate legal form of business for the service sector. Bachelorthesis, Brno: Mendel university in Brno, 2018.Bachelor thesis contains a literary and a practical part. The literary part deals withthe important elements for establishing and operating a business, which are subjectto the trade licensing act. As another form of business is mentioned privatelimited liability company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta