Alina Ataniyazova

Bakalářská práce

The Impact of Oil Prices on GDP: The Case of Kazakhstan

Vliv cen ropy na HDP v případě Kazachstánu
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat dopad cen ropy na HDP země pomocí příkladu Republiky Kazachstán v období mezi lety 1993 a 2018. K tomu byly použity makroekonomické proměnné, jako je inflace a vývoz. Data byla zkontrolována z hlediska stacionarity na základě testu kořenové jednotky a ke kontrole dlouhodobé závislosti byl použit test Johansenovy kointegrace. Oba testy ukázaly, že stacionarita …více
Abstract:
This thesis analyzes the impact of oil prices on the country's GDP using the example of Kazakhstan over the period from 1993 to 2018. For this, macroeconomic variables such as inflation and exports were used. The data was checked for stationarity based on the unit root test, and the Johansen Cointegration test was used to check long-term dependence. Both tests showed that the stationarity is much less …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Martin Slaný
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81682