Theses 

Náboženská regulace sexuality u Pavla z Tarsu – Bc. Samuel Javornický

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philosophy / Study of Religions

Bc. Samuel Javornický

Master's thesis

Náboženská regulace sexuality u Pavla z Tarsu

Paul of Tarsus' Religious Regulation of Sexuality

Abstract: The work deal with religious regulation of sexuality in epistles of Paul of Tarsus, with focus on homoeroticism. It studies Paul´s concept of gender and sexuality, followed by study of his concept of male and female homoeroticism. It analyzes cultural-symbolical implications of his model of sexuality. It searches for his motifs of homoerotic sex regulation and for strategies, by which he achieves it and tries to pursue heteronormative tendencies in these motifs. It traces Paul´s cultural setting in ancient Mediterranean civilization. It studies Jewish roots of his heteronormativity in Hebrew Bible, Hellenistic and Rabbinic Judaism and model of gender and sexuality in Graeco-Roman culture surrounding and affecting him.

Abstract: Práca sa zaoberá náboženskou reguláciou sexuality v listoch Pavla z Tarsu, so zameraním na oblasť homoerotiky. Skúma Pavlov koncept genderu a sexuality a následne jeho koncept mužskej a ženskej homoerotiky. Analyzuje kultúrne-symbolické implikácie jeho modelu sexuality. Skúma jeho motívy regulácie homoerotiky a stratégie, ktorými ju dosahuje a snaží sa sledovať heteronormatívne trendy v týchto motívoch. Skúma tiež Pavlovo kultúrne zasadenie do civilizácie starovekého Stredomoria. Skúma židovské korene jeho heteronormativity v hebrejskej Biblii, helenizovanom i rabínskom judaizme a model genderu a sexuality v antickej kultúre, ktorá ho obklopuje a ovplyvňuje.

Kľúčové slová: Pavol z Tarsu, gender, sexualita, homoerotika, Biblia, Nový Zákon, Starý Zákon, List Rimanom, helenizmus, prirodzený zákon, Paul of Tarsus, sexuality, homoeroticism, Bible, New Testament, Old Testament, Epistle to the Romans, hellenism, natural law

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 16:28, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz