BcA. Bc. Iva Křenová

Master's thesis

Vztahy Evropské unie k Izraeli a pozice členských států EU k izraelským osadám na palestinském území

The European Union´s relations with Israel and the position of the EU member states to Israeli settlements in the palestinian territories
Anotácia:
Práce se zabývá vztahy Evropské unie a Izraele a pozicí vybraných členských států k izraelským osadám a označování výrobků z osad pocházejících. Práce se věnuje zahraniční politice EU a zkoumá vývoj vzájemných smluvních vztahů mezi EU a Izraelem a podrobuje je analýze. Součástí práce je i historický popis izraelsko-palestinského konfliktu. Analytická část práce se zabývá samotným historickým vývojem …viac
Abstract:
The thesis deals with relations between the European Union and Israel and the position of selected member states with Israeli settlements and labelling of products originating in the settlements. The thesis deals with the EU foreign policy and examines the development of mutual contractual relations between the EU and Israel and analyzes them. Part of the thesis is also a historical description of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Taterová, M.A. Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií