Bc. Michal Cáp

Diplomová práce

Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Media Education in Czech Republic and United States of America
Anotace:
Diplomová magisterská práce "Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických“ je věnována mediální gramotnosti a mediální výchově v obou těchto zemích. Zpočátku teoreticky pojednává o médiích jako významné a mediální výchově jako důležité součásti světa člověka v 21. století. Dále je představen historický vývoj směřování mediální výchovy do škol v obou zkoumaných státech a posléze …více
Abstract:
This Master's Thesis "Media Education in Czech Republic and United States of America" is focused on media literacy and media education in these both countries. In the first section are theoretically defined media as an important and media education as necessary part of modern world of the 21st Century. The seconds section aims on description of the history of media education in both countries. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta