Theses 

Strategic marketing of telecom leaders in the world – Michal Müller

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Müller

Diplomová práce

Strategic marketing of telecom leaders in the world

Strategický marketing světových telekomunikačních lídrů

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématem strategického marketingu, který je aplikován na telekomunikační trh. Speciální zaměření je věnováno novému marketingovému prostředí (zvláště novým a moderním marketingovým konceptům, nástrojům a kanálům). Čtenář se může seznámit se světovými telekomunikačními lídry a jejich použitím strategického marketingu. Práce obsahuje velmi zajímavou komparativní analýzu těchto lídrů. Všechny výsledky a domněnky jsou prověřeny vlastním výzkumem trhu, který zjišťoval telekomunikační hodnotu pro zákazníka a postoj zákazníků ke strategickému marketingu. Vizionářský budoucí vývoj strategického marketingu je předpověděn na konci díla.

Abstract: This diploma thesis deals with the topic of the strategic marketing which is applied on the telecommunication market. A special focus is devoted to the new marketing environment (specifically to the new and modern marketing concepts, tools and channels). The reader can learn about world telecommunication leaders and their usage of the strategic marketing. A very interesting comparative analysis of those leaders is presented. All the results and assumptions are verified by own market research which studied the telecommunication value for the customer and the attitude of customers to the strategic marketing. A visionary future development of the strategic marketing is forecasted at the end.

Klíčová slova: Telekomunikace, Nové marketingové prostředí, Strategický marketing

Keywords: Telecommunications, New marketing environment, Strategic marketing

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Bohumír Štědroň
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24824

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz