Theses 

Bezpečnostní hrozby v bankovnictví – Bc. Ivana Cardová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ivana Cardová

Master's thesis

Bezpečnostní hrozby v bankovnictví

Security Threat in a Banking Industry

Anotácia: Předmětem diplomové práce je charakteristika a popis bezpečnostních hrozeb v bankovnictví vyskytujících se v České republice a Evropské unii, zde je kladen velký důraz na elektronické útoky. Novodobé technologie poskytují klientům stále efektivnější a rychlejší výměny dat, zároveň však poskytují veliké výhody těm, kteří je chtějí zneužít pro svůj prospěch. Díky anonymitě kyberprostoru se stále více kriminálních aktivit přesouvá sem do tohoto místa. Hlavním tématem diplomové práce je rozbor a popis různých možných kybernetických útoků, dále pak možnosti zabezpečení finančních subjektů proti napadení.

Abstract: The subject of this thesis is the characterization and description of security threats occurring in the banking sector in the Czech Republic and the European Union, there is a great emphasis on electronic attacks . Modern technologies provide clients with increasingly effective and faster data exchange, but also provide great benefits to those who want to exploit for their own benefit . Due to the anonymity of cyberspace is increasingly shifting criminal activities here in this place. The main topic of this thesis is to analyze and describe the different possible cyber attacks , as well as the possibility of securing financial entities against attack .

Kľúčové slová: útok, autentizace, autorizace, ochrana, viry

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Miloslav Kozler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 04:59, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz