Ekaterina Niklyaeva

Bachelor's thesis

Competencies and Qualifications of Management and Staff at Tourism and Hospitality Establishments

Competencies and Qualifications of Management and Staff at Tourism and Hospitality Establishments
Abstract:
Většina lidí se ve svém životě velmi dychtivě snaží dosáhnout něčeho významného. Cesta k dosažení cílů poté velmi často vede skrze úspěšnou kariéru. Lidé jsou připraveni věnovat roky (mnohdy i desetiletí) studiu a práci, aby získali zaměstnání svých snů a na pracovním trhu byli schopni prodat svůj skutečný potenciál. Avšak stejně jako se mění doba samotná, mění se také poptávka po kvalitních zaměstnancích …more
Abstract:
Majority of the people are extremely eager to achieve significant things in their lives. Very often the path to such achievements lies through a successful career. People are ready to dedicate years (and even decades) of studying and working to get the job of their dreams and realise their true potential on the workplace. However, times change and with it selection criteria and demands for a good employee …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)