Táňa VEHOVSKÁ

Bachelor's thesis

The Membership of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the European Union

The membership of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the European Union
Abstract:
Tato práce se zabývá postavením Velké Británie v Evropské unii. Přináší analýzu historických událostí souvisejících s členstvím Velké Británie v Evropském společenství, Evropské unii. Dále se snaží objasnit postoj Velké Británie vůči evropské integraci na základě zkoumání historických, politických, ekonomických, sociálních i geografických aspektů rovněž jako zhodnotit vliv Evropské unie na Velkou Británii …viac
Abstract:
This work deals with the status of Great Britain in the European Union. It provides an analysis of historical events associated with the United Kingdom?s membership in the European Community, lately the European Union. Furthermore, it is trying to explain the United Kingdom?s attitude towards the European integration by examining the historical, political, economic, social and geographical aspects …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19623

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Helena Janasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEHOVSKÁ, Táňa. The Membership of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the European Union. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe