Pavel Kvapil

Bachelor's thesis

Management starých ekologických zátěží ve vybraném regionu

Management of Old Ecological Burdens in Selected Region
Abstract:
V bakalářské práci je řešena problematika starých ekologických zátěží. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány staré ekologické zátěže a pojmy související s touto problematikou, legislativa ČR, dotýkající se problematiky starých ekologických zátěží, analýza rizik a management starých ekologických zátěží. V praktické části je přesně popsána zvolená …more
Abstract:
This thesis is about old ecological burdens. Thesis is divided into theoretical and practical part. Old ecological burdens, law in Czech Rebublic, risk analysis and management of old ecological burdens are described in theoretical part. The specific ecological burden is described in practical part of thesis. The greatest risks are evaluated by using methods of risk analysis. Suggestions for better …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kvapil, Pavel. Management starých ekologických zátěží ve vybraném regionu. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe