Pavlína Vilímková, DiS.

Bakalářská práce

Využití poznatků behaviorální ekonomie v rámci Městského úřadu Kroměříž

Using of Knowledge of Behavioral Economics Within the Municipal Office of Kroměříž
Anotace:
Rozhodnutí dělají lidé každý den v podstatě nevědomky, klasická ekonomie, ale nezkoumá vlivy, které působí na lidské chování, a které ovlivňují jejich konečné rozhodnutí. Bakalářská práce popisuje pohled klasické ekonomie na člověka a staví oproti tomu pohled poměr-ně nového oboru, kterým je behaviorální ekonomie. První část práce se zabývá teoretickým pohledem na oba obory, definicemi, kterými se …více
Abstract:
Decisions are made by people every day basically unconsciously. However, classical eco-nomics does not examine influences that affect human behavior and which have influence on their final decisions. The bachelor thesis describes the view of classical economics on humans and it desribes a view of the relatively new field, which is behavioral economics. The first part of the thesis deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Filip Kučera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vilímková, Pavlína. Využití poznatků behaviorální ekonomie v rámci Městského úřadu Kroměříž. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma