Mgr. Martina Voznicová

Bakalářská práce

O vztahu obezity a osteoporózy

The relationship of obesity and osteoporosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou obezity a osteoporózy. Popisuje prevalenci, etiopatogenezi, terapii a prevenci týkající se obou onemocnění. Dále se zaměřuje na zdravotní komplikace obezity a rizikové faktory osteoporózy. Pozornost je věnována vlivu zvýšené tělesné hmotnosti na kostní tkáň. Praktická část obsahuje výsledky zpracovaných dat od 154 postmenopauzálních žen.
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of obesity and osteoporosis. Thesis describes prevalence, etiopatogenesis, treatement and prevention of both diseases. It also focuses on health complications caused by obesity and risk factors of osteoporosis. The attention is paid to the influence of increased weight on a bone mass. The practical part includes results of processed data from 154 women after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma