Bc. Vendula Hurníková

Bakalářská práce

The Social Construction of Environmental Issues: The Case of Climate Change

The Social Construction of Environmental Issues: The Case of Climate Change
Anotace:
Práce se zabývá problematikou sociální konstrukce environmentálních problémů. Práce používá teorii sociálního konstruktivismu k poodhalení zákonitostí, které vedou k určitému vymezení a vnímání environmentálních témat napříč společností. Hlavní oblasti, kde dochází k sociální konstrukci environmentálních problémů, jsou věda a média. V této práci je rovněž prezentována případová studie, která je příkladem …více
Abstract:
The thesis deals with the problem of the social construction of diverse environmental issues. It employs the theory of social constructivism to reveal partially the process of social and public definition and perception of various environmental issues at different levels. The main realms of the social construction of environmental issues are science and media. In the thesis a case study is presented …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kissová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma