Eliška Kubiasová

Bakalářská práce

Motivace studentů ke studiu oboru všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Student Motivation towards Learning General Nurse branch at the Faculty of Health Studies at the University of Pardubice
Anotace:
Práce se zabývá motivací studentů ke studiu oboru všeobecná sestra prezenční a kombinované formy studia na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část je zaměřena na popis motivace studentů ke studiu a přehled současného vzdělávání sester, které je v dnešní době nabízeno. Následně je zde i popisována náplň práce sestry. Průzkumná …více
Abstract:
The thesis deals with the motivation of students to full-time and part-time study the field of general nurse at the Faculty of Health Studies of the University of Pardubice. The thesis is divided into theoretical and exploratory part. The theoretical part is focused on a description of motivation to study and an overview of the current education of nurses, which is contemporary offered. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iryna Matějková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubiasová, Eliška. Motivace studentů ke studiu oboru všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií