Lucie Nováková

Bakalářská práce

Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví

Conflicts of roles - manager of the company is also the owner, manager of the company is not the owner - from the perspective of accounting
Anotace:
Práce se zabývá odlišnostmi ve vedení účetnictví v závislosti na vedení podniku, definuje možné rozdíly v účetních výkazech mezi podniky vedenými vlastníky či manažery. Teoretická část vymezuje funkci a historii účetnictví, uživatele účetních údajů, vznik a činnost auditu, včetně popisu regulace účetních výkazů v ČR a jejich vypovídací schopnosti. Práce se zaměřuje na možné konflikty rolí vztahu vlastníka …více
Abstract:
The work is about the differences in accounting according to company management, defines the possible differences in the financial statements between companies led by the owners or managers. The theoretical part defines the function and history of accounting, users of financial data, origin and activities of the audit, including a description of regulatory accounting statements in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Mariana Valášková
  • Oponent: Jana Skálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32697

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku