Lucie Nováková

Bachelor's thesis

Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví

Conflicts of roles - manager of the company is also the owner, manager of the company is not the owner - from the perspective of accounting
Abstract:
Práce se zabývá odlišnostmi ve vedení účetnictví v závislosti na vedení podniku, definuje možné rozdíly v účetních výkazech mezi podniky vedenými vlastníky či manažery. Teoretická část vymezuje funkci a historii účetnictví, uživatele účetních údajů, vznik a činnost auditu, včetně popisu regulace účetních výkazů v ČR a jejich vypovídací schopnosti. Práce se zaměřuje na možné konflikty rolí vztahu vlastníka …more
Abstract:
The work is about the differences in accounting according to company management, defines the possible differences in the financial statements between companies led by the owners or managers. The theoretical part defines the function and history of accounting, users of financial data, origin and activities of the audit, including a description of regulatory accounting statements in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Mariana Valášková
  • Reader: Jana Skálová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32697

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.