Theses 

Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví – Lucie Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Lucie Nováková

Bakalářská práce

Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví

Conflicts of roles - manager of the company is also the owner, manager of the company is not the owner - from the perspective of accounting

Anotace: Práce se zabývá odlišnostmi ve vedení účetnictví v závislosti na vedení podniku, definuje možné rozdíly v účetních výkazech mezi podniky vedenými vlastníky či manažery. Teoretická část vymezuje funkci a historii účetnictví, uživatele účetních údajů, vznik a činnost auditu, včetně popisu regulace účetních výkazů v ČR a jejich vypovídací schopnosti. Práce se zaměřuje na možné konflikty rolí vztahu vlastníka a manažera v souvislosti s vedením účetnictví. Praktická část analyzuje výsledky provedeného dotazníku a zabývá se vybranými konflikty účetních případů analýzou konkrétní účetní jednotky, kde vlastníka podniku je zároveň manažer. Závěr práce se věnuje porovnání zjištěných poznatků průzkumu s teoretickou částí.

Abstract: The work is about the differences in accounting according to company management, defines the possible differences in the financial statements between companies led by the owners or managers. The theoretical part defines the function and history of accounting, users of financial data, origin and activities of the audit, including a description of regulatory accounting statements in the Czech Republic and their explanatory power. The work focuses on the possible role of relationship conflicts owner and manager in connection with accounting. The practical part deal with results of the questionnaire and discusses selected cases of conflicts of financial analysis specific entity, which is also the owner of the business manager. The conclusion is comparing the theoretic knowledge with practical information.

Klíčová slova: účetní výkaz, vlastník, konflikt rolí, manažer

Keywords: the conflict of roles, financial statement, manager, owner

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Mariana Valášková
  • Oponent: Jana Skálová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32697


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:06, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz