Lucie Drbalová

Diplomová práce

Ocenění společnosti MATEX HK s.r.o.

Business Valuation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oceněním středně velké stavební společnosti Matex HK s.r.o. s využitím výnosové metody DCF entity. Práce je rozdělena na dva základní celky -- na metodologii oceňování podniků a na vlastní ocenění společnosti Matex HK s.r.o. V teoretické části práce jsou popsány základní výpočty, metody a postupy nezbytné pro stanovení hodnoty společnosti. Úvodní část je zaměřena na definování …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is the valuation of medium construction company Matex HK s.r.o. using discounted cash flow method. The thesis is divided into two main parts - the first part acquaints us with methodology of business valuation, while the second part is focused on valuation of the company itself. The theoretical body of the thesis describes basic calculations, methods and procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Hana Scholleová
  • Oponent: Karel Tomáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26922

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management