Mgr. Lukáš Grůza

Bakalářská práce

Vývoj vesnické architektury v okrese Bruntál po roce 1945. Na příkladu jednotného jesenického domu

The Development of a Rural Architecture in Bruntál District after 1945. On the Example of Integral House of the Jeseníky Mountains
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá vývojem jesenického jednotného domu v okrese Bruntál se zvláštním zaměřením na vývoj po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce. Práce obsahuje informace o památkové ochraně a pomocí inventarizace památkově chráněných venkovských domů a usedlostí podává obraz o současném stavu lidové architektury v okrese. Součástí je i podrobná fotografická dokumentace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with development of the integral house of the Jeseníky mountains in the Bruntál district with special focus on the development after the displacement of German inhabitants after World War Two. It contains information about monument preservation and with help of the inventory of the listed houses and manors shows the contemporary situation of the folk architecture in the district …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie