Elizaveta MISHCHENKO

Bakalářská práce

Ergoterapie u dětí s diagnózou kvadruparetická forma DMO v období staršího školního věku

Occupational therapy for children with diagnosis DMO(quadriparesis)during the older school-age
Anotace:
Souhrn Název práce: Ergoterapie u dětí s diagnózou kvadruparetická forma DMO v období staršího školního věku. Cíl: Cílem mé bakalářské práce je přispět k řešení problematiky kvadruparetické formy DMO ve starším školním věku. Metodika: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická část, která popisuje obecnou charakteristiku onemocnění (definice dětské mozkové obrny, etiologie, výskyt …více
Abstract:
Summary Title of the thesis: Ergotherapy for Children Diagnosed with Quadruparetic Form of Cerebral Palsy of Pubescent Children. Aim: The aim of my bachelor thesis is to contribute to a solution of an issue of the quadruparetic form of CP of pubescent children. Methodology: The bachelor thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and it describes general characteristics of the illness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MISHCHENKO, Elizaveta. Ergoterapie u dětí s diagnózou kvadruparetická forma DMO v období staršího školního věku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie