Bc. Filip Jadlovský

Master's thesis

Vývoj cukrovarů v České republice, jejich historický vývoj a současný stav

The development of sugar factories in the Czech Republic, their historical development and current state
Abstract:
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem a současným stavem cukrovarnictví v České republice. Nejprve je charakterizována cukrová řepa, následně jsou analyzovány přírodní předpoklady pro její pěstování a vymezeny zemědělské výrobní oblasti, a to především ty řepařské. Následující kapitoly pojednávají o obecné historii výroby cukru a historii využití cukrové řepy k výrobě cukru. Hlavní část práce …more
Abstract:
The thesis deal with the historical development and current state of the sugar industry in the Czech Republic. At the beginning there is a characteristics of the sugar beet, followed by analysis of the natural conditions for its cultivation and defining the agricultural production areas, especially beet growing areas. Following chapters focus on the general history of sugar production and the history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta