Ing. Peter MAŇKO

Bachelor's thesis

Analýza ekonomického vývoje Číny po roce 1990 a rozdílného vývoje jednotlivých čínských provincií

Analysis of China's economic development after 1990 and diverse development of separate Chinese provinces
Abstract:
Predkladaná bakalárska práca pojednáva o vývoji základných makroekonomických ukazovateľov v Čínskej ľudovej republike po roku 1990. Taktiež sa zaoberá rozdielnym ekonomickým rastom jednotlivých čínskych provincií v rovnakom období a komentuje možné dôvody týchto nerovností. V súvislostí s tým analyzuje sledované dáta z časového hľadiska, aby bolo možné predpovedať budúci trend v hospodárskom raste …more
Abstract:
This Bachelor's Degree thesis deals with the trend of basic macroeconomic indicators in the Peoples Republic of China after 1990. It is also concerned with the diverse economic growth of separate Chinese provinces within the same timeframe, and comments on the possible reasons for such disparities. In this connection, it also analyses the observed data from a chronological point-of-view so as to enable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2006
Accessible from:: 19. 5. 2006
Identifier: 3898

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇKO, Peter. Analýza ekonomického vývoje Číny po roce 1990 a rozdílného vývoje jednotlivých čínských provincií. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2006

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.