Bc. Magdalena Šmídová Turchichová

Diplomová práce

Vývoj kulturní politiky hl. m. Prahy po roce 2001

Cultural policy in Prague since 2001
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem kulturní politiky hl. m. Prahy po roce 2001. První strategický dokument Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy byl schválen v roce 2006. Jeho aktualizovaná verze z roku 2010 je platná dodnes a odráží nejen důsledky kulturně-společenského vývoje, ale i hlediska, ke kterým přihlížejí orgány Evropské unie. Cílem práce je zachytit okolnosti celého procesu, který probíhal …více
Abstract:
This thesis deals with the development of Prague's cultural policy after year 2001. The first strategic document "The Concept of the Cultural Policy of Prague" was approved in 2006. Its updated version from year 2010 is valid until today and it reflects not only the consequences of culturally social development, but also aspects which are taken into account by institutes of the European Union. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta