Theses 

Bezlepková dieta u nemocných s podvýživou – Bc. Veronika Šimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Šimková

Bakalářská práce

Bezlepková dieta u nemocných s podvýživou

Gluten-free diet in patients with malnutrition

Anotace: Bakalářská práce na téma „Bezlepková dieta u nemocných s podvýživou“ se zaměřuje na problematiku dlouhodobého dodržování této diety, na její nutriční složení, vliv na tělesnou stavbu a zdravotní stav pacientů. V úvodu popisuje onemocnění celiakií a alergií na lepek, kterých se léčba pomocí diety týká. V dalších částech se zabývá vlivem těchto onemocnění na rozvoj podvýživy a deficitů živin a obecnými principy diety. Závěrečná část práce pojednává o nutričním stavu pacientů na této dietě a možnostech jeho ovlivnění vhodným složením diety.

Abstract: Bachleor thesis on subject „Gluten-free diet in malnourished patients” focuses on issue of gluten-free diet, it´s longterm keeping, nutritional content and influence on body mass condition and health of patients. Introduction describes celiac disease and gluten allergy that may be treated by gluten-free diet. Next parts concern on the influence of these disorders on malnutrition and nutrient deficiency progress and on the common rules of the diet. Final part of my thesis deals with nutrition status of patiets and the possibilities of nutrition status influencing by proper diet composition.

Klíčová slova: bezlepková dieta, celiakie, podvýživa, deficit živin, Gluten-free diet, Celiac Disease, Undernutrition, Nutrient deficiency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Oponent: MUDr. Anna Žáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz