Štěpán KORDÍK

Bakalářská práce

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Karlových Varech s akcentací kytarového oddělení

Karlova Vary Antonin Dvorak Elementary school of art with emphsis on the guitar department
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Základní uměleckou školou Antonína Dvořáka s důrazem na kytarové oddělení. V šesti kapitolách je popsána historie školy, její činnost, kytarové oddělení, výuka na škole v době pandemie, současná situace na škole a významné osobnosti spojené se školou. Jako hlavní podklad pro vypracování sloužil sborník vydaní k 60 letům existence, kroniky školy a rozhovory s pedagogy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Antonín Dvořák Elementary School of Art with an emphasis on the guitar department. Six chapters describe the history of the school, its activities, the guitar department, teaching at the school during the pandemic, the current situation at the school and important persons associated with the school. The main basis for the elaboration was the anthology of editions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORDÍK, Štěpán. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Karlových Varech s akcentací kytarového oddělení. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání