Ing. Markéta Bobková, Ph.D.

Disertační práce

Destination governance

Destination governance
Anotace:
Disertační práce se věnuje jednomu z aktuálních výzkumných témat v oblasti cestovního ruchu, kterým je problematika řízení destinace. S touto problematikou souvisí snaha posilovat spolupráci aktérů cestovního ruchu v destinaci a napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti. Pro detailnější zachycení povahy vzájemných interakcí a aspektů kooperativního chování je dosavadní teorie destinačního managementu …více
Abstract:
The dissertation focuses on the issue of destination management, which is one of the current research topics in the field of tourism. This issue is connected with the effort to strengthen the cooperation of tourism actors in the destination and to increase the destination competitiveness. However, for more detailed understanding of the characteristics of mutual interactions and aspects of cooperative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie