Bc. Vojtěch Král

Diplomová práce

Panství Uherský Brod před třicetiletou válkou

Manor Uhersky Brod before the Thirty Years war
Anotace:
Text práce se dá rozdělit na dvě části. V té první přibližuji vývoj města Uherský Brod a okolních vesnic, od pravěkého osídlení, přes založení města a první doložené zmínky, až po období, kdy uherskobrodské panství získal rod Kouniců, což bylo v první pětině 17. století. Ve druhé části, kterou považuji za důležitější, jsem udělal rozbor archivních pramenů ekonomického charakteru, přičemž nejvíce jsem …více
Abstract:
The whole text can be divided into two parts. In the first one I´m approaching development of the town Uhersky Brod and surrounding villages from prehistoric settlement, through the first documented mentions, until the period, when Uhersky Brod´s manor obtained Kounic clan, which was in the first fifth of the 17th century. In the second part, which I consider more important, I did an analysis of archival …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta