Bc. Vojtěch Král

Master's thesis

Panství Uherský Brod před třicetiletou válkou

Manor Uhersky Brod before the Thirty Years war
Abstract:
Text práce se dá rozdělit na dvě části. V té první přibližuji vývoj města Uherský Brod a okolních vesnic, od pravěkého osídlení, přes založení města a první doložené zmínky, až po období, kdy uherskobrodské panství získal rod Kouniců, což bylo v první pětině 17. století. Ve druhé části, kterou považuji za důležitější, jsem udělal rozbor archivních pramenů ekonomického charakteru, přičemž nejvíce jsem …more
Abstract:
The whole text can be divided into two parts. In the first one I´m approaching development of the town Uhersky Brod and surrounding villages from prehistoric settlement, through the first documented mentions, until the period, when Uhersky Brod´s manor obtained Kounic clan, which was in the first fifth of the 17th century. In the second part, which I consider more important, I did an analysis of archival …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta