MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.

Disertační práce

Působení platinového derivátu LA-12 na buněčnou linii HT-29 ve srovnání s cisplatinou a oxaliplatinou

The effect of platinum derivate LA-12 on cell line HT-29 in comparison to cisplatin and oxaliplatin
Anotace:
Cílem práce bylo studium účinku LA-12 ve srovnání s cisplatinou a oxaliplatinou na buňky kolorektálního karcinomu HT-29 v různých fázích buněčného růstu. Využili jsme proliferační křivky ke zjištění správné koncentrace buněk pro sledování rezistence závislé na konfluenci po aplikaci LA-12, cisplatiny a oxaliplatiny. Cytotoxicita byla detekována pomocí MTT testu mitochondriální aktivity podporovaným …více
Abstract:
The aim of this study was to investigace effects of LA-12 on colorectal carcinoma cell line HT-29 in comparison to cisplatin and oxaliplatin in other phases of cell growth. Subconfluent and growing population were used to study influence-dependent resistance after treatment with LA-12, cisplatin and oxaliplatin. Cytotoxicity was detected by MTT test of mitochondrial activity followed by viability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie