Anna Fedorová

Bakalářská práce

Podnikatelský plán

Business plan
Anotace:
Práce je rozdělená do teoretické a praktické části. Obsahem teoretické části je popis sítě zdravotnických zařízení v České republice, charakteristika podnikání v oboru zdravotnictví a následně posloupnost administrativních úkonů vedoucí k založení vlastní soukromé praxe. V praktické části je vypracován podnikatelský plán na založení ordinace praktického lékaře.
Abstract:
The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the network of medical sercices in the Czech Republic, it also characterizes enterpreneurship in medical department and then the sequence of administrative acts is given which lead to establish the own private practice. The practical part consists of a business plan to establish private practice for general practitioner …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 4. 2014
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40231