Weizhi Sun

Bakalářská práce

Investing in Selected Technology Companies

Investing in Selected Technology Companies
Anotace:
Financial market is a place that people trade different financial securities to earn the profits in general. Capital market plays a significant role in the financial market. It provides people funds to invest or debt financing for long term, which greater than one year. Because of the uncertainty of the capital market in the future, investing in capital market is not easy. Therefore, my aim is to evaluate …více
Abstract:
Financial market is a place that people trade different financial securities to earn the profits in general. Capital market plays a significant role in the financial market. It provides people funds to invest or debt financing for long term, which greater than one year. Because of the uncertainty of the capital market in the future, investing in capital market is not easy. Therefore, my aim is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava