Bc. Lucie Havelková

Master's thesis

Spolupráce subjektů hodnotové sítě a její přínosy

Cooperation between subjects in the value network with a focus on the benefits of cooperation.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce subjektů v hodnotové síti se zaměřením na přínosy této spolupráce. Teoretická část práce definuje pojmy hodnotový řetězec a hodnotová síť. Dále je pozornost věnována formám spolupráce mezi subjekty hodnotové sítě. V další části jsou ve vybraných oblastech podnikové činnosti vymezeny možné způsoby spolupráce a jejich přínosy. V praktické části je proveden …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of cooperation among subjects in the value network and places a focus on the benefits of such cooperation. The theoretical part contains definitions of terms such as value chain and value network. Attention is also paid to the various forms of cooperation among subjects in the value network. The next part specifies possible ways of cooperation in selected areas of business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Havelková, Lucie. Spolupráce subjektů hodnotové sítě a její přínosy. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická