Bc. Lucie Havelková

Diplomová práce

Spolupráce subjektů hodnotové sítě a její přínosy

Cooperation between subjects in the value network with a focus on the benefits of cooperation.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce subjektů v hodnotové síti se zaměřením na přínosy této spolupráce. Teoretická část práce definuje pojmy hodnotový řetězec a hodnotová síť. Dále je pozornost věnována formám spolupráce mezi subjekty hodnotové sítě. V další části jsou ve vybraných oblastech podnikové činnosti vymezeny možné způsoby spolupráce a jejich přínosy. V praktické části je proveden …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of cooperation among subjects in the value network and places a focus on the benefits of such cooperation. The theoretical part contains definitions of terms such as value chain and value network. Attention is also paid to the various forms of cooperation among subjects in the value network. The next part specifies possible ways of cooperation in selected areas of business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havelková, Lucie. Spolupráce subjektů hodnotové sítě a její přínosy. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická