Veronika PUSTKOVÁ

Bakalářská práce

Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví s akcentem na prevenci obezity

Activation teaching methods in Health Education with an emphasis on obesity prevention
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití aktivizačních výukových metod s akcentem na prevenci obezity ve výuce v předmětu Výchova ke zdraví. Teoretická část shrnuje poznatky k danému tématu (rámcové vzdělávací programy; rizika, příčiny, prevalence a definice obezity; souhrnný přehled aktivizačních výukových metod a jejich využití). V praktické části práce se rozebírají návrhy aktivizačních výukových …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the use of activating teaching methods with an emphasis on the prevention of obesity in the subject of Health Education. The theoretical part summarizes the knowledge of the topic (framework educational programs; risks, causes, prevalence and definition of obesity; an overview of activating teaching methods and their use). The practical part of this thesis discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUSTKOVÁ, Veronika. Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví s akcentem na prevenci obezity. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.