Pavlína Adolfová

Bakalářská práce

Příprava konjugovaných biomolekul s polystyrenovými mikročásticemi pro mikromanipulaci metodami optické pinzety - experimentální práce.

Preparation of Conjugated Biomolecules With Polystyrene Microparticles for Micromanipulations by the Method of Optical Tweezers - Experimental Work.
Anotace:
Biokonjugační reakce jsou dlouhodobě používané k značení biomolekul pomocí fluorescenčních značek, které spojují různé biomolekuly k sobě za vzniku různých povrchů nebo mikroskopických korálků. Během několika desetiletí výzkumu byly vyvinuty metody, které nám umožňují konjugovat různé funkční skupiny různých molekul při mírných změnách reakčních podmínek. Cílem této práce je představit některé z těchto …více
Abstract:
Bioconjugation reactions have been long time used to labeling the biomolecules By fluorescent marks, connecting different biomolecules to each other, attaching them to various surfaces or microscopic beads. During several decades of research manifold of methods have been developed that allow us to conjugate various functional groups of different molecules at mild reaction conditions with higher or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adolfová, Pavlína. Příprava konjugovaných biomolekul s polystyrenovými mikročásticemi pro mikromanipulaci metodami optické pinzety - experimentální práce.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.