Karin Soldánová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Časová náročnost péče o dítě s postižením a potřeby rodičů.

Anotace:
Absolventská práce se zabývá časovou náročností péče o dítě s postižením v rodině. Cílem bylo zjistit, jak se rodiče vyrovnali s časovou náročností péče o dítě s postižením, co jim pomohlo při vyrovnávání a jak je možné je podpořit ze strany sociálního pracovníka. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu zdravotní postižení, specifikaci problémů rodin s dítětem s postižením, možnostem využití sociální …více
Abstract:
The graduate thesis deals with the time consuming care of a child with disabilities in the family. The aim was to find out how parents cope with the time consuming care of a child with disabilities, what helped them in balancing, and how it could be supported by a social worker. The theoretical part deals with defining the concept of disability, specifying the problems of families with a disabled child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc