Ing. Ladislav Čáp

Diplomová práce

Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu

Marketing research and its practical use in selected business company
Anotace:
Diplomová práce na téma „Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu“ je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou nastíněna základní východiska marketingového výzkumu za použití převážně doporučené literatury. Jsou zde vysvětleny základní pojmy marketingového výzkumu, jeho význam a možnosti využití. Dále je zde popsán …více
Abstract:
This diploma thesis on theme „Marketing research and its practical use in selelcted business company“ consists of two main parts, one of them is the theoretical analysis of the problems of the marketing research and the second part, as the practical one, describes some possible practical using of the markekting research. The subjekt of the theoretical part is the outline of basic characteristic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní