Ing. Vojtěch Truhlář

Bakalářská práce

Autonomní robotické vozidlo

Autonomous robotic vehicle
Anotace:
Tato práce je věnována pohybu robotického vozidla po předem zvolené trajektorii. Cílem práce bylo řízení pohybu podle předem známých informací zadaných v paměti vozidla. Toto vozidlo disponuje schopností zaznamenání svého pohybu kreslícím zařízením. Kreslící zařízení je umístěno mezi koly vozidla a vykonaný pohyb zaznamená na povrch, po kterém se pohybuje.
Abstract:
This thesis is dedicated to the movement of a robotic vehicle after a preselected trajectory. The aim was to control the movement known in advance according to the information entered in the vehicle. This vehicle has the ability to record your movements drafting equipment. The drawing device is located between the wheels of the vehicle and executed movement recorded on the surface on which it moves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Libor Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Truhlář, Vojtěch. Autonomní robotické vozidlo. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky