Bc. Barbora ŠTOLBOVÁ

Diplomová práce

Marketing vybrané destinace cestovního ruchu se zaměřením na internetovou prezentaci

Marketing of selected tourism destination focused on the Internet presentation
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu marketingové prezentace turistické destinace Plzeňský kraj na internetu. V první části práce jsou nastíněny teoretické předpoklady a charakteristiky významné jak pro destinační marketing, tak pro marketing na internetu. Druhá část práce je pak věnována zkoumání webových a facebookových prezentací turistických portálů krajů České republiky. Výsledky …více
Abstract:
The submitted diploma thesis is focused on the analysis of marketing presentation of the Pilsen Region tourism destination on the Internet. In the first part are defined theoretical assumptions and characteristics important for destination marketing and marketing on the Internet. The second part is related to the research of website and Facebook presentations of tourism portals of all regions of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTOLBOVÁ, Barbora. Marketing vybrané destinace cestovního ruchu se zaměřením na internetovou prezentaci. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/