Ondřej HOLISZ

Bakalářská práce

The Process and Results of Restructuring a Joint-Stock Company with an International Stake

The Process and Results of Restructuring a Joint-Stock Company with an International Stake
Abstract:
The thesis describes the transformation (restructuring) of a metallurgical joint stock company that became a part of a multinational corporation. It details the organisational and managerial changes, the methodology of these changes, and the results of the whole process that led to an increased output and improved competitiveness of the company. The results of the whole process, that is development …více
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je popis procesu transformace (restrukturalizace) hutní společnosti, která se stala součástí nadnárodní společnosti. Popisuje změny v oblasti organizace, řízení, způsob provedení těchto změn a výsledky celého procesu transformace, které vedly ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy. Výsledky celého procesu jsou prezentovány dle vývoje v letech 2002-2006 a jsou kvantifikovány …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLISZ, Ondřej. The Process and Results of Restructuring a Joint-Stock Company with an International Stake. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta