Bc. Šárka Chaloupková

Bakalářská práce

Půdní CO2: heterotrofní respirace

Soil CO2: Heterothropic respiration
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na metodologický postup při vývoji laboratorní aparatury pro měření produkce oxidu uhličitého heterotrofní respirací v závislosti na vlhkosti a teplotě. Práce ukázala, že laboratorní studium půdní respirace je realizovatelné, avšak kromě zřetelných výhod oproti terénnímu studiu odhalila i některé dílčí technické problémy. V práci jsou navrženy možné způsoby řešení pro navazující …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on methodological procedure in the development of laboratory equipment for measurement of carbon dioxide production by heterotrophic respiration in dependence on humidity and temperature. The work showed that the laboratory study of soil respiration is feasible, but in addition to the distinct advantages over field studies, it also revealed some partial technical problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
  • Oponent: Mgr. Marek Lang, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie