Mgr. Tomáš Haas

Diplomová práce

Registrované partnerství a náhradní rodinná péče

Registered Partnership and Alternative Family Care
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá registrovaným partnerstvím a náhradní rodinnou péčí. Blíže se zaměřuje na popis těchto dvou institutů v oblastech, kde se prolínají. Bude použita metoda popisu důležitých informací a analýza rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V práci bude dokázána protiústavnost některých ustanovení v zákoně o registrovaném partnerství. Práce obsahuje návrhy řešení této situace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the registered partnership and the substitute parental care. Firstly the thesis provides closer description of those institutes in areas where they both overlaps (or mingle). The method of description of relevant information was used together with the analysis of European Court of Human Rights’ case law. This thesis points out and also proves unconstitutionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta