Bc. Dominika Rouhová

Bakalářská práce

Internetové sociální sítě a žáci základní školy

Internet social networks and pupils from elementary school
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou internetových sociálních sítí a jejich využíváním žáky základní školy. Teoretická část bakalářské práce je s pomocí odborné literatury zaměřena zejména na informace týkající se problematiky sociální komunikace, dále pak internetových sociálních sítí tuzemských a zahraničních, bezpečnosti žáků základní školy na internetu a charakteristice vývojového …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis deals with the issue of online social networks and their use of primary school pupils. The theoretical part of the bachelor thesis is, with the help of the professional literature, focused particularly on informations related to the issues of social communication, then the online social networks of domestic and foreign, the safety of elementary school students on the internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy