Theses 

Analýza faktorů prosperity, zhodnocení stávajících inovací na trhu a návrh inovace nové na příkladu golfového podnikání – Jana Krafková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Krafková

Diplomová práce

Analýza faktorů prosperity, zhodnocení stávajících inovací na trhu a návrh inovace nové na příkladu golfového podnikání

The analysis of factors of prosperity, the evaluation of current innovations and the suggestion of new innovation illustrated on the example of golf enterprise

Anotace: Hlavním tématem diplomové práce je analýza inovací v golfovém podnikání aplikovaná na příkladu GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s., konkrétně analýza možností implementace nového informačního systému, který by pokryl celou šíři procesů a služeb, ať už se jedná o outsourcing již hotového řešení nebo vývoj řešení vlastního. V metodologické části práce se zabývám podmínkami podnikání, faktory prosperity, inovacemi obecně a v neposlední řadě využitím informačních systémů a golfovým prostředím. Praktická část navazuje analýzou hodnocené společnosti a jejích procesů, popisem inovací v golfovém světě, srovnáním outsourcingových informačních systémů a navržením vlastní inovace připravené na míru této společnosti. Cílem práce je vytvořit podklady pro strategické manažerské rozhodnutí v oblasti odbavovacího systému, porovnat výhody a nevýhody navrhovaných variant informačních systémů a doporučit nejlepší řešení k realizaci.

Abstract: The diploma thesis focuses on the analysis of innovations in golf enterprise illustrated on the case study GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. Concretely, I discuss the possibility of implementation of new informational system that would cover a wide range of processes and services, including outsourcing of already solved problems or development of own software. In the theoretical part I describe the conditions for making business, the factors of prosperity of a company and innovations in general, last but not least I pay attention to the utilize of managerial information systems and description of golf environment. The empirical part then analyzes the valuation of the reference company and its processes, describes the innovations in golf environment, compares outsourcing informational systems and proposes own innovation suitable for the company. The aim of the thesis is to create a background for strategic managerial decisions in the field of customer system, compare advantages and disadvantages of proposed changes and recommend the best solution to the owners for realization.

Klíčová slova: golf, rezervační a prodejní systém, inovace

Keywords: booking and informational system, innovation, golf

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ladislav Hartman
  • Oponent: Miloslav Ptáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28711


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz