Theses 

Postup správního orgánu při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací a řízení související – Ing. Jan Bednář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Jan Bednář

Master's thesis

Postup správního orgánu při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací a řízení související

Administrative body for handling safety and continuousness of road transport and driving offense procedure

Anotácia: Předmětem práce je postup správního orgánu při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a řízení související. Práce je členěna na teoreticko-metodologickou a praktickou část. Teoreticko-metodologická část je věnována jednak historickému vývoji v oblasti právní úpravy bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, tak i vývoji přestupkového řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména po změnách účinných od poloviny roku 2006, mezinárodním právním předpisům a vlivu právních předpisů Evropské unie na vnitrostátní právo a přestupkovému řízení obecně. Praktická část je věnována problematice řízení o přestupcích, s uvedením konkrétních příkladů a popisu jejich řešení. Na konkrétních příkladech je srovnávána praxe jednotlivých členských států Evropské unie. V práci je vymezená část věnovaná trestným činům v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a řízením bezprostředně souvisejícím s řízením o přestupcích (bodový systém, zadržování řidičských průkazů). Součástí práce jsou statistické ukazatele na úseku dopravní nehodovosti a v závěru je celá práce shrnuta a jsou v ní nastíněna určitá východiska týkající se problematiky práce.

Abstract: This study investigates the procedures of local administrative bodies in addressing traffic safety and traffic flow infractions. The study has two components: theoretical / methodological and applied. The theoretical / methodological portion discusses the historical perspectives in the field of traffic safety and traffic flow regulation; the evolution of the process to deal with infractions, especially regarding the changes to the regulation effective July 1, 2006; and the impact of international and European Union traffic laws and regulations on domestic traffic safety and traffic flow regulations and the process to deal with infractions. The applied component of this study discusses the problems associated with the process established to deal with traffic infractions, including specific case examples and a description of issue resolution. The specific examples contrast approaches utilized by different European Union member states. A section of the study is dedicated to traffic-related criminal offences and associated proceedings (point system, suspension of a driver’s licence). Statistical data on traffic accidents are included in the study. The study concludes with recommendations to address the identified issues.

Kľúčové slová: Přestupek, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, historie, správní řízení, právní normy, bodový systém, řidičský průkaz, trestný čin.Infraction, traffic safety and traffic flow, history, administrative proceedings, legal regulations, point system, driver’s licence, criminal offence.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedúci: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milena Šikýřová Mestlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 23:16, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz