Bc. Marie Lungová

Bakalářská práce

Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support

Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem kulturního šoku, zejména pak faktory, které ovlivňují proces akulturace do zahraničního prostředí. Cílem práce je prozkoumat zkušenosti cizinců, kteří se relokovali do Brna, a vymezit podporu, které se jim dostává od městských, krajských i nevládních subjektů působících v Brně.
Abstract:
This thesis is concerned with the topic of culture shock, focusing on the factors influencing the acculturation process of moving to a different country. Its aim is to explore the experience of sojourners relocating to Brno, and to scope the organized support that is provided to them by both the municipality and the non-governmental entities residing in Brno.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.